​ไกด์ไลน์ธุรกิจทำเงิน ปี 67

img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” เป็นหน่วยงานที่ “รับจดทะเบียนธุรกิจ” ของประเทศไทย ปี ๆ หนึ่ง มีผู้มายื่นจดทะเบียนจัดตั้ง “บริษัท” ไม่ต่ำกว่า 7-8 หมื่นราย
         
อย่างปี 2566 ก็ตั้งเป้าไว้ว่า จะมีผู้มายื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทประมาณ 79,000–86,000 ราย
         
ปัจจุบัน มีธุรกิจที่ “ดำเนินกิจการ” ณ วันที่ 31 ต.ค.2566 อยู่ทั้งสิ้นจำนวน 889,424 ราย  
         
นั่นหมายความว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานที่มี “ฐานข้อมูลธุรกิจ” ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
         
จากฐานข้อมูลที่มีอยู่ “นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำการ “วิเคราะห์เชิงลึก” โดยใช้ข้อมูลจาก “คลังข้อมูลธุรกิจ” เพื่อดูว่า ในปี 2566 ทั้งปี มีธุรกิจอะไรที่เป็น “ดาวเด่น” และมีธุรกิจอะไรที่เข้าสู่ภาวะ “ถดถอย” และปี 2567 มีธุรกิจอะไร ที่มีความ “โดดเด่น” และ “มาแรง
         
ปรากฏว่า ในปี 2566 ที่จะสิ้นสุดในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ มีธุรกิจที่เป็น “ดาวเด่น” คือ 
         
1.กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจจัดนำเที่ยว ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด สปา และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

2.กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ธุรกิจกิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3.กลุ่มธุรกิจสมุนไพร ได้แก่ การปลูกพืชประเภทเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค พืชทางเภสัชภัณฑ์ และการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค

4.กลุ่มธุรกิจการติดตั้งไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ธุรกิจการติดตั้งไฟฟ้า การผลิต ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์

5.กลุ่มธุรกิจ e-Commerce หรือ ธุรกิจการค้าปลีกสินค้าออนไลน์  

ปัจจัยที่ทำให้ทั้ง 5 ธุรกิจเหล่านี้เติบโต มาจาก “เศรษฐกิจ” ทั้งของไทยและของโลกฟื้นตัว และยังเป็นธุรกิจที่เคย “ประสบปัญหา” ในช่วง “วิกฤตโควิด-19” และได้กลับมาฟื้นตัวส่วนธุรกิจที่เสี่ยงเข้าสู่ภาวะ “ถดถอย” มี 3 ธุรกิจ คือ

1.กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกและเคมีภัณฑ์  ได้แก่ ธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก การผลิต ปุ๋ยเคมีและการผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขั้นมูลฐาน

2.กลุ่มธุรกิจขายปลีกสินค้าในร้านค้า หรือ ธุรกิจการค้าปลีกช่องทางออฟไลน์

3.กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงสันดาป ได้แก่ ธุรกิจการขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในสถานี หรือ สถานีบริการน้ำมัน การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง เหลว และการทำเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะและเหมืองหิน

ทั้ง 3 ธุรกิจที่เข้าสู่ภาวะถดถอย เพราะกระแสธุรกิจรักษ์โลกมาแรง และได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัล 
         
สำหรับธุรกิจที่มี “ความโดดเด่น” และ “น่าจับตามอง” ในปี 2567 ผลการวิเคราะห์ ทั้งจากสถิติการจดทะเบียน อัตราการเติบโต ผลประกอบการ การจดทะเบียนเลิก ผนวกกับข้อมูลทางเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อม พบว่า มีถึง 9 ธุรกิจ ที่จะ “เติบโต” ได้ดี ได้แก่
         
1.ธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต ห้องชุด เกสต์เฮ้าส์ ธุรกิจจัดนำเที่ยว ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา ธุรกิจตัวแทนการเดินทาง

2.ธุรกิจการจัดประชุม แสดงสินค้า คอนเสิร์ต เช่น ธุรกิจการจัดแสดงทางธุรกิจและสินค้า ธุรกิจการจัดประชุม ธุรกิจจัดงานเลี้ยง ธุรกิจกิจกรรมด้านความบันเทิง
         
โดย 2 ธุรกิจนี้ มีความโดดเด่น เพราะได้รับผลดีจากการเปิดประเทศและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไทยอย่างต่อเนื่อง
         
3.ธุรกิจสุขภาพและความงาม เช่น ธุรกิจปลูกพืช เครื่องเทศ เครื่องหอมยารักษาโรค ธุรกิจโรงพยาบาล คลินิกโรคเฉพาะทาง ธุรกิจขายปลีก ส่งเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์

4.ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เช่น ธุรกิจสถานที่ดูแลรักษาสำหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจบริการจัดหาที่พักให้ ธุรกิจสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
         
โดย 2 ธุรกิจนี้ มีความโดดเด่น เพราะคนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ดูแลรูปร่างหน้าตา และไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย
         


5.ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เช่น ธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยง ธุรกิจขายปลีกอาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ธุรกิจขายส่งอาหารสัตว์

6.ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น ธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า
         
โดย 2 ธุรกิจนี้ น่าจับตามองเป็นพิเศษ เพราะเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการใช้ชีวิต และไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบัน
         
7.ธุรกิจบริการ e-Commerce ได้แก่ ธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต และธุรกิจตลาดกลางในการซื้อขายออนไลน์

8.ธุรกิจบริการชำระเงินแบบดิจิทัล ได้แก่ ธุรกิจการประมวลผลและการเรียกชำระเงินสำหรับธุรกรรมทางการเงิน เป็นธุรกิจให้บริการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านทางออนไลน์

9.ธุรกิจซอฟต์แวร์ เช่น ธุรกิจจัดทำโปรแกรมเว็บเพจ ธุรกิจจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ธุรกิจให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์
         
โดย 3 ธุรกิจนี้ เกี่ยวข้องกับบริการดิจิทัลและซอฟต์แวร์ เป็นกลุ่มธุรกิจตอบโจทย์โลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม
         
นางอรมนกล่าวว่า การจัดทำข้อมูลในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างชาติ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ด้านต่าง ๆ เป็นการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ
         
เห็นข้อมูลดี ๆ แบบนี้แล้ว
         
ใครที่คิด “อยากทำธุรกิจ” แต่ยังไม่มี “ไอเดีย” ก็ลอง “ศึกษา” ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตนี้ดู
         
ท่านอาจจะเป็น “เศรษฐี” คนต่อไปก็ได้
 
ซีเอ็นเอ

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง