​เช็กแถว 2 ขึ้นผู้บริหารพาณิชย์

img

การแต่งตั้งโยกย้าย-การสลับหมุนเวียนตำแหน่ง “ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์” ในระดับ ซี 10 “จบ” และ “ลงตัว” ไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับทดแทนตำแหน่งที่ “ว่าง-เกษียณ” 
         
เริ่มจาก “นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม” จากอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ไปเป็น “อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” แทน “นายทศพล ทังสุบุตร” ที่เกษียณอายุราชการ
         
ขยับ “น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล” จากผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็น “อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
         
และขยับ “นางวรรณภรณ์ เกตุทัต” จากผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็น “รองปลัดกระทรวงพาณิชย์” แทน “นายวันชัย วราวิทย์” ที่เกษียณอายุราชการ

ถือว่า “ตำแหน่งในระดับ ซี 10” ที่สามารถ “โยก-ขยับ” ในระนาบเดียวกัน 10 ไป 10 ไม่น่าจะมีอะไร “เปลี่ยนแปลง” ไปจากนี้อีกแล้ว
         
เพราะไม่มีการขยับ “ที่ปรึกษาการพาณิชย์” ที่เป็นระดับ ซี 10 ขึ้นไปดำรงตำแหน่ง “ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์” ที่ขณะนี้ “ว่างถึง 2 ตำแหน่ง
         
ถ้าให้เดา น่าจะเป็นการ “เปิดประตูไว้” สำหรับข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่ง “รองอธิบดี” หรือ “เทียบเท่ารองอธิบดี” ซึ่งเป็น ซี 9 ที่จะขยับขึ้นเป็น ซี 10 มากกว่า

หากเป็นไปอย่างที่คาด เรามาเช็กดูว่า ใคร “ได้ลุ้น” หรือ “มีโอกาส” กันบ้าง
         
เริ่มจาก “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” ตอนนี้มีรองอธิบดี 3 คน คือ “นางอารดา เฟื่องทอง-น.ส.ณัฐิยา สุจินดา-นายพรวิช ศิลาอ่อน
         


ดูแล้ว “นางอารดา” น่าจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกส่งไป “ท้าชิง” เพราะอาวุโสสูงสุดในกรมนี้ และมี “ฝีไม้-ลายมือ” เป็นที่ประจักต์ ส่วน “น.ส.ณัฐิยา” และ “นายพรวิช” เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองอธิบดีได้ไม่นาน แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาส  
         
กรมการค้าต่างประเทศ” มีรองอธิบดี 3 คน “น.ส.จิตติมา ศรีถาพร-นายนพดล คันธมาศ-นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย
         
ที่กรมนี้ คนที่น่าจะถูกส่งไปเข้าชิง น่าจะเป็น “น.ส.จิตติมา” เพราะผ่านงานมาแล้ว 2 กรม คือ เป็นรองอธิบดีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาและที่กรมนี้ คุณสมบัติผ่าน ฝีไม้ลายมือ ไม่ต้องพูดถึง ส่วนนายนพดล เพิ่งขึ้นมาเป็นรองอธิบดีได้ไม่นาน และนายดวงอาทิตย์ เพิ่งถูกโยกมาจากรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดูแล้ว ไม่น่าจะมีโอกาส เพราะยังไม่ได้เริ่มทำงานในที่ใหม่เลย
         
กรมการค้าภายใน” มีรองอธิบดี 3 คน “ร.ต.จักรา ยอดมณี-นายอุดม ศรีสมทรง-นายกรนิจ โนนจุ้ย

ที่กรมนี้ ถือว่า รองอธิบดีถือว่า “ครบเครื่อง” ทุกคน เชี่ยวชาญกันในแต่ละด้าน แต่ที่มีโอกาสเข้าชิงน่าจะเป็น “ร.ต.จักรา” ที่ไม่ใช่แค่อาวุโส แต่ผลงานก็โดดเด่น ส่วนนายอุดม-นายกรนิจ ก็ปล่อยผ่านไม่ได้ มีโอกาสเช่นเดียวกัน
         
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ตอนนี้เหลือรองอธิบดี 1 คน “นายจิตรกร ว่องเขตกร” ส่วนอีก 2 คนเกษียณอายุราชการ และยังไม่ได้แต่งตั้งเพิ่ม
         
เท่ากับว่า “นายจิตรกร” เป็นเพียงผู้เดียวที่จะถูกส่งเข้าชิง และถือว่าเหมาะสม    
         
กรมทรัพย์สินทางปัญญา” มี 3 คน “นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์-น.ส.กนิษฐา กังสวนิช-นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์
         
ที่กรมนี้ รองอธิบดีทั้ง 3 คน มีโอกาสทั้งหมด อยู่ที่ว่า “นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา” จะส่งใครเข้าชิง
         


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” มี 3 คน “นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร-น.ส.บุณิกา แจ่มใส-นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์
         
ที่กรมนี้ ดูแล้ว “นายธัชชญาน์พล” คงไม่ได้เข้าชิง เพราะเพิ่งถูกโยกจากรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ มาเป็นรองอธิบดีที่นี่ “น.ส.บุณิกา” จึงดูมีภาษีดีสุด ส่วนนายรัชวิชญ์ ก็เพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ไม่นาน
         
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า” มี 1 คน “นายวิชานัน นิวาตจินดา” เป็นรองอธิบดี 1 เดียวของหน่วยงานนี้ และเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าไปท้าชิง
         
ส่วนหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีข้าราชการระดับซี 9 ที่เทียบเท่ารองอธิบดี ก็มี “นายจักรินทร์ โกมลศิริ-น.ส.พรพิมล สุคันธวณิช อัครราชทูต รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก” และ “นายผกายเนติ์ เล่งอี้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพาณิชย์” แต่ถ้าดู “รูปแบบ” และ “วิธีการแต่งตั้ง” ที่ผ่านมา น่าจะมีโอกาสน้อยสุด
         
ทีนี้ คงพอจะ “เห็นภาพ” กันแล้ว ว่า มีใครบ้างที่มีโอกาส “เข้าชิง” ตำแหน่ง “ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์” ที่ว่างอยู่ 2 ตำแหน่ง
         
ตอนนี้ ต้องรอกระบวนการ “เปิดรับสมัคร” และเมื่อเปิดรับแล้ว อธิบดีแต่ละกรม ก็จะส่ง “รองอธิบดี” ของกรมตัวเองเข้าไปท้าชิง
         
จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอน “การพิจารณา
         
เชื่อว่า การพิจารณาน่าจะใช้เวลาไม่นาน เพราะมีกระบวนการ มีไทม์ไลน์อยู่แล้ว
         
โดยผู้ที่จะได้รับการ “โปรโมต” หลักเรื่อง “อาวุโส” ยังมีอยู่ “ผลงาน” และ “ความสามารถ” ก็เป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่ใช้ในการ “ชี้ขาด-ตัดสิน
         
เป็นการ “จัดทัพ” ผู้บริหารแถว 2 ที่น่า “จับตา” อีกครั้งหนึ่ง เพราะผู้ที่จะขึ้นมาเป็น “ผู้บริหารระดับสูง” ในครั้งนี้ จะเป็น “กำลังสำคัญ” ของกระทรวงพาณิชย์ในอนาคต
           
เรามา “รอลุ้น” กัน ว่าใครจะ “เข้าวิน”         
 
ซีเอ็นเอ

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด