​ประกันรายได้ปีที่ 4 รอคลอด

img

โครงการประกันรายได้” สินค้าเกษตร 5 รายการ ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และยางพารา ได้ผ่านการดำเนินงานมาแล้ว 3 ปีเต็ม
         
ปีนี้ กำลังย่างก้าวเข้าสู่ “ปีที่ 4
         
มี “คำถาม” เกิดขึ้นมากมาย โครงการจะได้ “ไปต่อ” หรือไม่ เพราะโครงการปีที่ 3 “จบ” ไปหมดแล้ว แต่ยังไม่เห็น “วี่แวว” ของโครงการปีที่ 4

ทั้งนี้ โครงการประกันรายได้ตามที่เคยดำเนินการกันมา 3 ปีก่อนหน้านี้ ปกติช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่เริ่มโครงการ และเริ่ม “จ่ายเงินส่วนต่าง” กันแล้ว

แต่จนถึงขณะนี้ ทุกโครงการยัง “เงียบ” และยัง “ไม่ผ่าน” การอนุมัติจาก “คณะรัฐมนตรี (ครม.)” แม้แต่โครงการเดียว
         
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์” ได้ชี้แจงการดำเนินโครงการ ว่า ขณะนี้ได้ลงนามส่งเรื่อง “ประกันรายได้” เข้า ครม. แล้ว 4 ชนิด คือ “ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง” หลังจากที่คณะกรรมการที่ดูแลพืชทั้ง 4 ชนิด ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการแล้ว
         
ตอนนี้ ก็ต้องรอว่า จะบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. เมื่อไร ซึ่งอาจจะเข้าพร้อมกันทั้ง 4 ชนิด หรือทยอยเข้าก็ได้
         
ส่วนประกันรายได้ “ยางพารา” อยู่ระหว่างการเสนอ “คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)” หากได้รับ “การอนุมัติ” ก็จะนำเสนอ ครม. ต่อไป 

ตามขั้นตอนการดำเนินการ หาก ครม. อนุมัติแล้ว ก็จะเข้าสู่การพิจารณา “จ่ายเงินส่วนต่าง” หากราคา “ต่ำกว่า” ที่ประกันรายได้เอาไว้  
         


สำหรับสินค้า “ข้าว” ปกติต้องเริ่มจ่ายส่วนต่าง “งวดแรก” ตั้งแต่ “วันที่ 14 ต.ค.2565” ที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้เลยระยะเวลาจ่ายมาแล้ว
         
แต่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว “ไม่ต้องกังวล” เพราะถ้า ครม. อนุมัติโครงการ พร้อมงบประมาณดำเนินการมาเมื่อไร “คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว” ก็จะพิจารณาจ่ายส่วนต่างให้ทันที และจะจ่าย “ย้อนหลัง” ให้ด้วย
         
ส่วน “มันสำปะหลัง” เริ่มจ่ายงวดแรก 1 ธ.ค.2565-1 พ.ย.2566
         
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” เริ่มจ่ายงวดแรก 20 พ.ย.2565
         
ปาล์มน้ำมัน” เริ่มจ่ายงวดแรก ก.ย.2565
         
ยางพารา” ตามปกติต้องจ่ายงวดแรกในเดือน ต.ค.2565 
         
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน” บอกว่า ตอนนี้ แม้โครงการประกันรายได้ปีที่ 4 ยังไม่มา แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ “ไม่เดือดร้อน” เพราะ “ราคา” ที่เกษตรกร “ขายได้” มีราคา “สูงกว่า” ที่ประกันรายได้เอาไว้
         
ที่ชัด ๆ เลย ก็ “ปาล์มน้ำมัน” ขณะนี้ราคาประมาณ 6.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ไม่ต้องจ่ายอยู่แล้ว เพราะประกันรายได้ไว้ที่ 4 บาทต่อกก.
         
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ราคาตอนนี้ 11.60-11.80 บาทต่อกก. ประกันรายได้ที่ 8.50 บาทต่อกก. นี่ก็ไม่ต้องจ่าย
         
“มันสำปะหลัง” ราคาตอนนี้ 3.30-3.35 บาทต่อกก. ประกันรายได้ที่ 2.50 บาทต่อกก. ไม่ต้องจ่ายเช่นเดียวกัน
         


ส่วน “ข้าวเปลือกหอมมะลิ” ปัจจุบันราคา 15,500-16,000 บาทต่อตัน ประกันรายได้ที่ 15,000 บาทต่อตัน “ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่” ราคา 13,500-14,000 บาทต่อตัน ประกันรายได้ที่ 14,000 บาทต่อตัน “ข้าวเปลือกเจ้า” ราคา 9,200-9,400 บาทต่อตัน ประกันรายได้ที่ 10,000 บาทต่อตัน “ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี” ราคา 10,500-10,800 บาทต่อตัน ประกันรายได้ที่ 11,000 บาทต่อตัน และ “ข้าวเปลือกเหนียว” ราคา 9,800-11,800 บาทต่อตัน ประกันรายได้ที่ 12,000 บาทต่อตัน
         
จะเห็นได้ว่า “ข้าวบางชนิด” ไม่ต้องจ่ายเงินส่วนต่างแล้ว บางชนิดปริ่ม ๆ ที่จะไม่จ่าย หรือถ้าต้องจ่าย ก็จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
         
นายวัฒนศักย์ สรุปว่า เท่าที่ประเมิน ณ ตอนนี้ ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ เหลือแค่ข้าวบางชนิด ที่ราคายังต่ำกว่าที่ประกันรายได้
         
หมายความว่า มี 3 ชนิด ที่ “ไม่ต้องจ่าย” เหลือแค่ข้าวตัวเดียว ที่ยัง “ต้องจ่าย” อยู่ แต่ก็จ่ายไม่มาก
         
โดย “เชื่อว่า” โครงการประกันรายได้ปีที่ 4 ไม่น่าจะต้อง “ใช้เงิน” เป็นจำนวนมาก เพราะ “แนวโน้มราคา” จะยังทรงตัวใน “ระดับสูง” ต่อไป
         
บางตัวอาจ “ไม่ต้องจ่าย” แม้แต่สตางค์แดงเดียว เหมือนโครงการปี 2564/65 ที่ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ไม่ต้องจ่ายชดเชยเลย เว้นแค่ “ข้าว-ยางพารา” เท่านั้น
         
แต่ “โครงการ” จะยังคงต้อง “มีไว้” เพื่อเป็นหลักประกันให้กับเกษตรกรว่าจะได้รับ “การดูแล” หากราคาต่ำกว่าที่ประกันรายได้เอาไว้
         
มารอลุ้น ครม. “ทำคลอด” กัน
 
ซีเอ็นเอ

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง