​พลิกโฉมโชวห่วยสู่สมาร์ทโชวห่วย

img

เท่าที่มีข้อมูลจาก “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” พบว่า ปัจจุบันมี “ผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก” หรือที่รู้จักกันในนาม “โชวห่วย” ทั้งประเทศ อยู่ที่ตัวเลขกลม ๆ ประมาณ 4 แสนราย
         
ในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่เป็น “รายเล็ก” เปิดร้านตามมี ตามเกิด บ้างก็เป็นห้องเล็ก ๆ บ้างเป็นห้องแถว หรือเปิดในพื้นที่บ้านของตัวเอง  
         
ทำให้ “สู้” กับร้านค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ หรือร้านสะดวกซื้อได้ยาก
         
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ และได้เดินหน้าแก้ไขปัญหามาโดยตลอด           
         
ปัจจุบันมี “โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการโชวห่วยไทย” ที่นำมาใช้ “พลิกโฉม” หรือ “ปรับโฉมหน้า” ร้านโชวห่วยของไทย ให้สามารถ “แข่งขัน” และ “อยู่รอด” ได้

โครงการนี้ ดำเนินการมาหลายปีแล้ว ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ
         
ขณะนี้ มี “โชวห่วย” ที่สามารถผลักดันให้เป็น “สมาร์ทโชวห่วย” ได้แล้วประมาณ 34,572 ราย

แต่หากเทียบกับโชวห่วยทั้งระบบ ก็ยังถือว่า “น้อยมาก

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์” ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพิ่มความเข้มข้นในการพัฒนาโชวห่วยให้เป็นสมาร์ทโชวห่วยให้มากขึ้น  

ตั้งเป้าหมาย ปีนี้ต้องช่วยให้ได้ไม่น้อยกว่า 3,030 ราย

ในจำนวนนี้ เป็น “การอบรมให้ความรู้” แก่โชวห่วยทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 900 ราย

จัดกิจกรรมสัมมนา “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่ายสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย” ใน 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้) รวม 1,800 ราย จำนวน 12 ครั้ง

ช่วยปรับ “ภาพลักษณ์ร้านค้า” ให้เป็น “สมาร์ทโชวห่วย” จำนวน 150 ร้านทั่วประเทศ

ส่งเสริมและผลักดัน “การใช้งานระบบ POS” จำนวน 150 ร้านค้าทั่วประเทศ

สุดท้ายเป็นกิจกรรมยกระดับ “ร้านค้าโชวห่วยขนาดกลาง” จำนวน 30 ร้านค้า

สำหรับรายละเอียดกิจกรรม “ให้ความรู้” คร่าว ๆ ก็จะเป็นการให้ความรู้ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น บัญชี ภาษี การบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ เป็นต้น
         
ทางด้าน “การปรับภาพลักษณ์ร้านค้า” จะมีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานลงพื้นที่ ณ ร้านค้า ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับผังร้านและจัดเรียงสินค้าตามหลักการ 5 ส (สวย สะอาด สว่าง สะดวก สบาย)
         
ส่วนการผลักดันการใช้งานระบบ POS จะมีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานลงพื้นที่ ณ ร้านค้าเช่นเดียวกัน เพื่อให้คำแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ระบบ POS ในการบริหารจัดการร้านค้า
         
นายสินิตย์ บอกว่า การปรับโฉมร้านโชวห่วย ไม่ได้เข้าไปช่วยแค่การปรับปรุงร้านค้า ปรับรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ แต่ยังได้ช่วยลึกลงไปอีก ทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ผู้ให้บริการเสริมต่าง ๆ เพื่อให้เข้ามาช่วยเสริมจุดอ่อน สร้างจุดแข็งให้กับร้านโชวห่วย
         
“มีเป้าหมาย 4 ประการในการช่วยโชวห่วย คือ 1.เพิ่มรายได้ 2.ลดต้นทุน 3.สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ เพราะเมื่อโชวห่วยมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพเพียงพอ ก็จะสามารถช่วยเหลือชุมชน นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ 4 คือ การกระจายรายได้สู่ชุมชน ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากต่อไป”
         
ทั้งนี้ นายสินิตย์ยังตั้งเป้าหมายไว้อีกว่า เมื่อพัฒนาโชวห่วยเป็นสมาร์ทโชวห่วยได้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ก็ต้องผลักดันให้ร้านเหล่านี้ “เติบโต” เป็นร้านขนาดกลางและใหญ่


         


จากการตรวจสอบผลจากการดำเนินการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าล่าสุด พบว่า มีร้านโชวห่วยระดับกลาง-ใหญ่ ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 246 ร้านทั่วประเทศ
         
ร้านเหล่านี้ ไม่เพียงแค่ได้รับการพัฒนา แต่ยังได้ถูกนำมาเป็น “ร้านต้นแบบ” และทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยงโชวห่วย” ให้กับร้านเล็ก ๆ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ และเติบโตไปด้วยกัน
         
ลองเจาะลึกข้อมูลลึกลงไปอีก ได้ข้อมูลที่ “น่าทึ่ง” 

ปัจจุบัน มีร้านค้าต้นแบบ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเคยเข้าไปส่งเสริม เคยเข้าไปช่วยพัฒนา สามารถเข้าจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ได้แล้ว 2 ราย คือ “บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)” จ.เชียงราย และ “บริษัท เค แอนด์ เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน)” จ.สงขลา
         
ที่น่าทึ่งไปกว่านั้น กำลังมีร้านค้าต้นแบบที่อยู่ระหว่าง “เตรียมความพร้อม” สำหรับการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 2 ราย คือ “บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด” จ.กระบี่ และ “บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด” จ.อุบลราชธานี
         
ทั้ง 4 รายนี้ ล้วนแต่เคยเป็นโชวห่วยที่เติบโตมาจากร้านเล็ก ๆ ในระดับจังหวัด ก่อนขยายเป็นร้านโชวห่วยระดับประเทศ
         
พูดได้ว่า เป็นโชวห่วย ที่สามารถ “ต่อสู้” และ “เติบโต” ได้ ทั้งที่ถูกตีขนาบไปด้วยร้านค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านสะดวกซื้อ ที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดรอบตัว
         
ต้องขอบคุณ “นายสินิตย์” และ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ที่ไม่ทอดทิ้งโชวห่วย
         
แล้วยังมีแผน “ช่วยเหลือ” และ “ช่วยพัฒนา” อย่างต่อเนื่อง
         
โอกาสที่ “โชวห่วย” จะก้าวไปเป็น “สมาร์ทโชวห่วย” ก็ไม่ไกลเกินจริง
         
เอาใจช่วยให้ทำสำเร็จได้มาก ๆ
         
เพื่อช่วยพัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก และช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น
           
ซีเอ็นเอ

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง