​ไทย-ภูฏาน จับเข่าคุยทำความตกลง PTA หวังดันการค้าทะลุ 120 ล้านเหรียญ ปี 68

img

ไทย-ภูฏานหารือความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงสิทธิประโยชน์ทางการค้า (PTA) ระหว่างกัน ทั้งข้อมูลเศรษฐกิจการค้า นโยบายการค้า ขั้นตอนดำเนินการ เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการค้า 2 ฝ่ายให้ทะลุ 120 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 68 พร้อมเดินสำรวจตลาด พบสินค้าไทยเป็นที่นิยม เหตุมีคุณภาพ และมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น
         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดินทางเยือนประเทศภูฏาน ระหว่างวันที่ 21–22 พ.ย.2565 ที่ผ่านมา เพื่อหารือกับนายโซนัม เท็นซิน อธิบดีกรมการค้า กระทรวงเศรษฐการของภูฏาน เรื่องความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงสิทธิประโยชน์ทางการค้า (Preferential Trade Agreement : PTA) ระหว่างไทย-ภูฏาน ซึ่งเป็นไปตามที่ ๆ ประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ระดับรัฐมนตรี ไทย-ภูฏาน เมื่อเดือนเม.ย.2565 ณ จังหวัดภูเก็ต ที่เห็นชอบให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทำ PTA เพื่อเป็นหนึ่งกลไกที่จะช่วยให้มูลค่าการค้าสองฝ่ายขยายตัวจาก 66.53 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2564 เป็น 120 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2568  
         
โดยการหารือครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า พัฒนาการของนโยบายการค้า ขั้นตอนการดำเนินงานภายในประเทศกรณีการจัดทำ PTA และความคาดหวังการจัดทำ PTA ระหว่างกัน โดยไทยแจ้งว่า จะต้องมีการศึกษาผลกระทบของการจัดทำ PTA และหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือน หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณามีมติในเรื่องดังกล่าวต่อไป ส่วนภูฏานแจ้งว่าได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำ PTA กับไทย เพราะต้องการขยายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าใหม่ ๆ นอกจากอินเดีย บังคลาเทศ และเนปาล ที่มีความตกลงทางการค้าแล้ว
         


นางอรมนกล่าวว่า ภายหลังการหารือได้เข้าเยี่ยมคารวะนายล็อคนัท ชาร์มา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการของภูฏาน ซึ่งได้รับทราบถึงแผนการพัฒนาประเทศและแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจของภูฏาน โดยจะมีการปรับโครงสร้างหน่วยราชการและการบริหารงาน เพื่อเตรียมการสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นประเทศกำลังพัฒนา ในเดือนธ.ค.2566 และยังได้สำรวจตลาดสินค้าไทยและเยี่ยมชมร้านค้า 8 Eleven ที่เป็นผู้นำเข้า จำหน่าย และกระจายสินค้าไทยในภูฏาน โดยพบว่า สินค้าอุปโภคและบริโภคของไทย เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ซอสปรุงรส ครีมบำรุงผิว และเครื่องสำอาง เป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวภูฏาน เนื่องจากมีชื่อเสียงด้านคุณภาพและมาตรฐานที่ดี รวมทั้งมีแนวโน้มความต้องการสินค้าไทยที่สูงขึ้น หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ประกอบกับปัจจุบันภูฏานได้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแล้ว
         
ทั้งนี้ ในปี 2564 การค้าระหว่างไทยและภูฏาน มีมูลค่า 66.53 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปภูฏาน มูลค่า 66.49 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ผ้าผืน เครื่องนุ่งห่ม ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี และอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ และไทยนำเข้าจากภูฏาน มูลค่า 40,000 เหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น ยางนอกชนิดที่ใช้กับอากาศยาน ใบชาเขียว ใบเลื่อยสายพาน รูปหล่อขนาดเล็ก และแยมและเยลลี่ผลไม้ และในช่วง 9 เดือนปี 2565 (ม.ค.–ก.ย.) การค้าระหว่างไทยและภูฏาน มีมูลค่า 20.31 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปภูฏาน มูลค่า 20.27 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากภูฏาน มูลค่า 40,000 เหรียญสหรัฐติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง