​“พาณิชย์”แจ้งข่าวดี ฮ่องกงอนุมัติจดตรารับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีนกว้างตุ้งแล้ว

img

กรมการค้าต่างประเทศแจ้งข่าวดี ฮ่องกงอนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีนกว้างตุ้งแล้ว มั่นใจช่วยสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นการบริโภคข้าวหอมมะลิไทย และกระตุ้นการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยได้เพิ่มขึ้น เหตุสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรอง เชื่อถือได้ มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากไทยจริง
         
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ได้อนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีนกวางตุ้งแล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีนกวางตุ้งในฮ่องกงเพิ่มเติม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับข้าวหอมมะลิไทย และประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวหอมมะลิไทยที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย
         
ทั้งนี้ การได้รับอนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีนกวางตุ้ง จะช่วยในการส่งเสริมต่อยอดด้านการตลาดสินค้าข้าวหอมมะลิไทยในฮ่องกง โดยคาดว่าจะสร้างแรงกระตุ้นทางการตลาดและสร้างการรับรู้ความเชื่อมั่นและมั่นใจแก่ผู้บริโภคชาวฮ่องกงว่าสินค้าข้าวหอมมะลิไทยภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยประทับอยู่ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน และเป็นสินค้าข้าวหอมมะลิไทยที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยอย่างแท้จริง
         


“มั่นใจว่าจะเกิดการขยายตัวของการบริโภคข้าวหอมมะลิไทยในตลาดฮ่องกง เพราะเดิมข้าวหอมมะลิไทยจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าพรีเมียม และชาวฮ่องกงนิยมบริโภคอยู่แล้ว และที่ผ่านมา เป็นสินค้าที่ครองตลาดผู้บริโภคในฮ่องกงเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอด แต่จากความนิยมดังกล่าว ทำให้เกิดปัญหาการลอกเลียนแบบสินค้าไทย และการปลอมปนสินค้าข้าวหอมมะลิไทย การมีเครื่องหมายรับรองไปติด จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น และส่งผลดีต่อการส่งออกเพิ่มขึ้นด้วย”นายกีรติกล่าว
         
นอกจากนี้ ในสถานการณ์ตลาดปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สร้างแรงกระตุ้นทางการตลาดให้เกิดปรากฏการณ์ซื้อสินค้าด้วยความตื่นตระหนก (Panic Buying) โดยในตลาดฮ่องกงก็เกิดผลกระทบเช่นเดียวกัน ทำให้ผู้บริโภคซื้อข้าวเพื่อกักตุนเป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสสำหรับข้าวหอมมะลิไทย ที่จะจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น
         
สำหรับปี 2564 กรมการค้าต่างประเทศกำหนดเป้าหมายการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย 1.52 ล้านต้น เพิ่มขึ้น 4.8% โดยตลาดส่งออกสำคัญตลาดหนึ่ง คือ ฮ่องกง และข้อมูลระหว่างปี 2561-63 ฮ่องกงมีการนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยแต่ละปีมากกว่า 1 แสนตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,900 ล้านบาทต่อปี และในเดือนม.ค.2564 ที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังไม่คลี่คลาย ฮ่องกงมีการนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเพิ่มขึ้นถึง 3 พันตัน เป็นมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นกว่า 30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563


 

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง