​ชี้เป้าซื้อ “ผัก ผลไม้พื้นบ้าน” ที่ Farm Outlet ร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา จ.กาญจนบุรี

img

สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อ ผักและผลไม้พื้นบ้าน วันนี้ มีศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้การสนับสนุนและส่งเสริม อีก 1 แห่ง ซึ่งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี มาแนะนำ  
         
ร้านดังกล่าว คือ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา หรือเรียกสั้น ๆ “ร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา” ตั้งอยู่ที่ 89 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับส่งเสริม เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ของจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปี 2559
         
ที่มาของการจัดตั้งร้าน เพราะเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว ได้มีการวิเคราะห์กันในชุมชน พบว่า หลายครัวเรือนมีปัญหาหนี้สิน เกิดจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ต้นทุนวัตถุดิบทางการเกษตรสูงขึ้น เป็นหนี้นอกระบบ และได้เห็นร่วมกันว่า ควรจะผลักดันให้มีการจัดตั้งร้านค้าชุมชนขึ้นมา เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกและคนในชุมชน
         


โดยร้านนี้ จะจำหน่ายสินค้าราคาถูกที่ชุมชนต้องการ และเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปที่ชุมชนผลิตขึ้น แล้วนำมาจำหน่ายที่ร้านค้าชุมชน ที่เกิดจากการลงทุน โดยการถือหุ้นตามกำลังทรัพย์ของสมาชิก และร้านค้าชุมชนยังทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินชุมชน สนับสนุนการออม และเป็นแหล่งทุนประกอบการของสมาชิก
         
สำหรับสินค้าเด่นที่จำหน่ายในร้านนี้ ได้แก่ ผัก ผลไม้พื้นบ้าน
         
ใครที่ผ่าน หรือแวะไปท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญชวนให้แวะไปชม ไปชอป เพื่อช่วยอุดหนุนเกษตรกร และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร รับรองมีสินค้าพื้นบ้านให้เลือกซื้อเป็นจำนวนมาก โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. หรือใครไปไม่ถูก สามารถโทรสอบถามได้ที่ คุณพิพัฒน์ โทร 089-918-7663
ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง