ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ “ปลัดพาณิชย์”ขึ้นจากรองปลัด “กีรติ”อยู่ยาว เกษียณปี 71

img

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2565 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันหวยออกพอดี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาแต่งตั้งนายกีรติ รัชโน รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ แทนนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบัน ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.2565 ที่จะถึงนี้ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
         
การแต่งตั้งดังกล่าว ไม่เพียงแต่สร้างความฮือฮาให้กับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ แต่ยังได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในกระทรวงพาณิชย์ ที่การแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไม่ได้แต่งตั้งมาจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีในปัจจุบัน แต่เป็นการแต่งตั้งจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แม้ว่า ก่อนหน้านี้ เคยมีความพยายามในการผลักดันให้ผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ มาจากผู้ที่เป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าคลัสเตอร์ ที่มีอำนาจดูแลและสั่งการงานในประเทศและงานต่างประเทศ แต่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริง
         
อย่างไรก็ตาม นายกีรติ ก็ใช่ว่าจะไม่เคยดำรงตำแหน่งอธิบดี เพราะตำแหน่งก่อนหน้านี้ คือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ โดยดำรงตำแหน่งได้ประมาณ 2 ปี แต่ที่ต้องย้ายมานั่งเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งปัจจุบัน ได้รับการรักษาหายเป็นปกติแล้ว 
         
ทั้งนี้ นายกีรติ เกิดวันที่ 25 พ.ย.2510 มีอายุราชการเหลืออีก 6 ปี เพราะเกิดหลังวันที่ 1 ต.ค. จะได้แถมอีก 1 ปี โดยนายกีรติ มีสิทธิ์นั่งอยู่ในตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์แบบเต็มเทอม 4 ปี และมีสิทธิ์ได้ต่ออายุราชการอีก 2 ครั้ง ๆ ละ 1 ปี ยกเว้น รัฐมนตรีที่กำกับดูแลในช่วงนั้น จะไม่เสนอ ครม. ต่ออายุราชการ แต่ก็ต้องหาทางออก โดยหมุนเวียนไปอยู่กระทรวงอื่น หรือหน่วยงราชการอื่น ที่มีตำแหน่งในระดับเดียวกัน
         
จากการประเมิน ณ ตอนนี้ ทำให้ผู้ที่มีสิทธิ์จะก้าวขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนต่อไป หายไปจากสารบบเป็นจำนวนมาก เพราะผู้ที่เป็นอธิบดี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และที่ปรึกษาการพาณิชย์ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เกษียณอายุราชการก่อนนายกีรติแทบจะทั้งหมด คงเหลือเกษียณอายุราชการหลังนายกีรติอีกเพียงแค่ไม่กี่คน
         


เริ่มจากระดับอธิบดี นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เกษียณปี 2566 น.ส.พิมพ์ชนก พิตต์ฟิลด์ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เกษียณปี 2572 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เกษียณปี 2572 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เกษียณปี 2569 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เกษียณปี 2567 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เกษียณปี 2575 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เกษียณปี 2570 ส่วนนายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เกษียณ ปี 2565
         
ส่วนระดับรองปลัดกระทรวง นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ เกษียณ ปี 2571 นายวันชัย วราวิทย์ เกษียณ ปี 2566  
         
ระดับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ เกษียณ ปี 2569 นางลลิดา จิวะนันทประวัติ เกษียณ ปี 2565 นางวรรณภรณ์ เกตุทัต เกษียณ ปี 2567 นายวิทยากร มณีเนตร เกษียณ ปี 2572 น.ส.นุสรา กาญจนกูล เกษียณ ปี 2568 นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ เกษียณ ปี 2568
         
ระดับที่ปรึกษาการพาณิชย์ น.ส.เก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ เกษียณ ปี 2570 นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ เกษียณ ปี 2572 และที่ปรึกษากฎหมาย นายณรงค์ งามสมมิตร เกษียณ ปี 2568
         
จะเห็นได้ว่า หากนับไปแค่ 4 ปี ถึงปี 2569 จะมีผู้ที่เกษียณไปเกินกว่าครึ่ง ไล่เรียงจากนายทศพล นายภูสิต นายวุฒิไกร นายวันชัย น.ส.สุนันทา นางวรรณภรณ์ น.ส.นุสรา นางโสรดา นายณรงค์ คงเหลือที่ยังไม่เกษียณ คือ น.ส.พิมพ์ชนก นางอรมน นายวัฒนศักย์ นายรณรงค์ นายพูนพงษ์ นายวิทยากร น.ส.เก็จพิรุณ นางมนัสนิตย์
         
แต่ถ้าบวกอีก 1 ปี หรือ 2 ปี (2570-71) เข้าไป จะเหลือแทบจะนับคนได้ คือ นางพิมพ์ชนก นางอรมน นายวัฒนศักย์ นายพูนพงษ์ นายวิทยากร นางมนัสนิตย์ ยังไม่รวมผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่จะถูกแต่งตั้งขึ้นมาทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ และอาจจะเป็นคู่แข่งชิงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ กับผู้ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ที่พลิกโผ ผิดไปจากที่คนคาดกัน และทำประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับกระทรวงพาณิชย์ไปแล้ว

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง