​เปิดไฮไลต์เด็ด งานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022

img

ระหว่างวันที่ 3-7 ก.พ.2565 จะมีงานใหญ่เกี่ยวกับพลอย อัญมณี เครื่องประดับ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และบรรจุภัณฑ์อัญมณีที่สำคัญงานหนึ่ง ก็คือ เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2021-2022) ที่กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Chanthaburi : City of Gems เพื่อผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวสู่การเป็น “นครอัญมณีของโลก”
         
โดยงานจะจัดขึ้นที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ จ.จันทบุรี   
         
ในการจัดงานครั้งนี้ มีแม่งานใหญ่ขับเคลื่อน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
         
สำหรับไฮไลต์สำคัญในงาน จะมีคูหาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติกว่า 300 คูหา โดยผู้ชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าเกี่ยวข้องมากมาย ได้แก่ พลอยดิบ พลอยเจียระไน เครื่องประดับอัญมณี วัตถุดิบประกอบอัญมณี เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมทุกภาคส่วนในวงการอุตสาหกรรมอัญมณี

ภายในงานยังมีนิทรรศการจัดแสดงความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และการจัดงานสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ด้านการตลาดการค้าออนไลน์และการออกแบบ รวมทั้งกิจกรรม BWC Business Matching การจับคู่ธุรกิจภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence) อีกด้วย
         
นอกจากนี้ จะมีกิจกรรมพิเศษ คือ การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่ 7 (GIT Conference 2021) ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ.2565 ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จันทบุรีภายใต้หัวข้อ “Towards the Sustainable Gem Industry” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติระหว่างนักวิชาการ ตัวแทนสมาคมการค้า ผู้ประกอบการ นักลงทุน ตลอดจนนักออกแบบ จากทั่วโลกที่จะนำผลงานวิจัยมาร่วมนำเสนอภายในงาน GIT Conference 2021 ซึ่งเป็นการตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นําทางวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลก และยังเป็นเวทีในการแสดงออกถึงศักยภาพของนักวิจัย นักวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับของไทย รวมถึงก่อให้เกิดความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างสถาบันวิชาการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
         


ไม่เพียงแค่นี้ ยังมีไฮไลต์การจัดแสดงนิทรรศการสุดยอดพลอยสวยที่คัดสรรจากทั่วทุกมุมโลก “GIT's Enchanting Ruby & Sapphire Awards” การจัดกิจกรรม เช่น Gems Tour การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ด้านอัญมณี การเจียระไนพลอย การแกะสลักโลหะด้วยมือ การแกะลายด้วยเครื่องตัดลาย การชุบ ขัดล้างเครื่องประดับ การลงยาสีเย็น-ร้อนบนเครื่องประดับ การเลเซอร์ตัวอักษรและสัญลักษณ์ เป็นต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขณะเดียวกัน GIT ได้เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับเคลื่อนที่ (Mobile Lab) เพื่อให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence) ผ่านใบรับรองจาก GIT โดยผู้เชี่ยวชาญภายในงานครั้งนี้ด้วย และมีกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “จากดีไซน์สู่สินค้าเครื่องประดับออนไลน์ยุค New Normal” เพื่อพัฒนาต่อยอดศักยภาพของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทย ตลอดการจัดงาน
         
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้ออัญมณี และยังเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดในภาคตะวันออก ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค โดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมงานได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาผู้ผลิต คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ทั้งจากการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งจากการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดจันทบุรี ได้กว่า 100 ล้านบาท
         
“ความพิเศษของการจัดงานยังไม่หมดเพียงแค่นี้ เพราะในช่วงระยะเวลาของการจัดงาน จะเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน เทศกาลขึ้นเขาคิชฌกูฏ ทำให้เกิดกระตุ้นการค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับให้กลับมาคึกคัก และยังช่วยกระตุ้น การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในจังหวัดไปพร้อม ๆ กัน”นายสุเมธกล่าว
         
งานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 ถือเป็นงานสำคัญด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญอีกงานหนึ่งในระดับประเทศ โดยงานนี้ มีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ตั้งแต่วัตถุดิบ ไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูป มีเครื่องไม้ เครื่องมือ หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ ให้เลือกซื้อ เลือกชม และยังมีกิจกรรมพิเศษมากมาย งานนี้ ไม่ไปไม่ได้แล้ว

ชมภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว  

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง