​“พาณิชย์”หนุนผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าข้าว สมุนไพร มันสำปะหลัง ผลไม้ ยันพร้อมหาตลาดทั้งในและนอกรองรับ

img

กรมการค้าต่างประเทศจุดประกายผู้ประกอบการ เร่งผลิตสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มรายได้ เผยไทยมีวัตถุดิบทางการเกษตรอยู่มาก ทั้งข้าว สมุนไพร มันสำปะหลัง และผลไม้ สามารถใช้นวัตกรรมเข้าไปช่วยเพิ่มมูลค่าได้ เตรียมลุยสนับสนุนทั้งต่อยอดงานวิจัย พัฒนาแพกเกจจิ้ง ช่วยจดทะเบียนคุ้มครอง ขอ อย. และหาตลาดให้ทั้งในและต่างประเทศ  
         
นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการเปิดงานสัมมนา “อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2561 ว่า กรมฯ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่ประสบความสำเร็จในการใช้นวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร มาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม เพราะไทยมีผลผลิตทางการเกษตรอยู่มาก ทั้งข้าว สมุนไพร มันสำปะหลัง และผลไม้ หากสามารถผลักดันให้มีการใช้นวัตกรรมเข้าไปในกระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้า ก็จะช่วยให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น
         
“กรมฯ ต้องการเพิ่มสัดส่วนการผลิตและการส่งออกสินค้าที่มีนวัตกรรม เพราะปัจจุบันไทยส่งออกสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เป็นรูปวัตถุดิบ หรือสินค้าขั้นต้น การนำไปแปรรูปหรือนำไปผลิตเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมยังมีน้อย จากการที่เป็นเรื่องใหม่ จึงต้องเร่งส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อผลักดันให้มีการผลิตสินค้าเกษตรนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่ยังสร้างรายได้ให้สูงขึ้นด้วย”
         
ทั้งนี้ ในปัจจุบันสถาบัน APi ได้เข้าไปช่วยเหลือและผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าเกษตรนวัตกรรมได้แล้ว เช่น ข้าว ที่ถูกนำไปแปรรูปเป็นอาหาร ทั้งขนมขบเคี้ยว กาแฟจากข้าว ไอศกรีมข้าวไรซแบอร์รี่ จมูกข้าวชงดื่ม น้ำมันรำข้าว อาหารเสริมจากข้าว เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผ้าปิดแผล เป็นต้น และยังมีแผนที่จะผลักดันสินค้าเกษตรอื่นๆ ให้ใช้นวัตกรรมเข้ามาผลิตเพิ่มขึ้นด้วย
         
ขณะเดียวกัน สถาบัน APi ยังมีแผนที่จะต่อยอดงานวิจัยต่างๆ ให้สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าได้จริง การช่วยพัฒนาแพกเกจจิ้งให้กับผู้ประกอบการ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือการขึ้นทะเบียนอาหารและยากับองค์การอาหารและยา (อย.) และยังมีแผนจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ
 

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง