​กรมพัฒน์ฯ ชวนประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ปี 67 เปิดสมัครวันนี้ถึง 15 ก.พ.ปีหน้า

img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 67 เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่าย กระตุ้นให้มีการพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล และเป็นต้นแบบให้สมาคมการค้าอื่นเดินตาม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ก.พ.67
         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2567 ซึ่งการประกวดครั้งนี้ จะเป็นครั้งที่ 11 หลังจากจัดมาแล้ว 10 ปี ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายและเชิดชูเกียรติให้แก่สมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศ และกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรไปสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งตระหนักรู้ถึงบทบาทที่สำคัญของสมาคมการค้าในการพัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
         
โดยในการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นปี 2567 ได้แบ่งกลุ่มการประกวดตามอายุการจัดตั้งสมาคมการค้า ดังนี้ 1.กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้ง 1-5 ปี 2.กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้ง 6-15 ปี และ 3.กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้งตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ซึ่งสมาคมการค้าที่จะสมัครเข้าร่วมประกวดได้จะต้องจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ.2509 และจัดตั้งก่อนวันที่ 31 ธ.ค.2565 ที่สำคัญต้องมีประวัติการนำส่งรายงานประจำปีพร้อมงบการเงินอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่สมัครเข้าร่วมประกวดอย่างน้อย 2 ปีย้อนหลังสำหรับกลุ่มที่ 1 และ 3 ปีย้อนหลัง สำหรับกลุ่มที่ 2-3 ยกเว้นเฉพาะสมาคมการค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งยังไม่ถึง 2 ปี ให้ส่งรายงานตามรอบปีในทางบัญชีปีล่าสุดได้
         


สำหรับรางวัลการประกวดในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม 2.รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ 3.รางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่น และ 4.รางวัลกรรมการศักยภาพดีเด่น โดยหลักเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามหลัก Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ 1.ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2.ความสามารถในการบริหารจัดการ 3.คุณภาพการให้บริการ และ 4.การพัฒนาองค์กร เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าสมาคมการค้ามีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการตามหลักสากล
         
“ขอเชิญชวนสมาคมการค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ก.พ.2567 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ และเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่สมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐานสากล พร้อมก้าวไปสู่การเป็นสมาคมการค้าต้นแบบ (Best Practice) ให้แก่สมาคมการค้ารายอื่น ๆ ได้ดำเนินรอยตาม”นางอรมนกล่าว
         
ทั้งนี้ สมาคมการค้าที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ โทร.0 2547 5970

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง