​กรมการค้าภายในเอาจริง บุกจับลานรับซื้อยางพารา โกงน้ำหนักเกษตรกร

img

กรมการค้าภายในบุกตรวจสอบลานรับซื้อยางพารา หลังได้รับร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 ผลตรวจสอบพบโกงน้ำหนักเกษตรกรจริง จับตัวส่งตำรวจดำเนินคดีทันที เล่นงานคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 2.8 แสนบาท ถือเป็นเคสที่ 2 ในรอบเดือน ส่วนการตรวจสอบการรับซื้อสินค้าเกษตรเดือน พ.ย. พบเครื่องชั่งรถยนต์ผิด 4 เครื่อง เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก ไม่พบผิด
         
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา สายตรวจเฉพาะกิจชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ เข้าตรวจสอบลานรับซื้อยางพาราแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ตามคำร้องเรียนของเกษตรกรผ่านทางสายด่วน 1569 ที่สงสัยว่าลานรับซื้อยางพาราโกงน้ำหนักยางพาราที่ตนได้นำไปขาย และเมื่อไปตรวจสอบ พบว่า ลานรับซื้อแห่งนี้ใช้เครื่องชั่งพร้อมตุ้มถ่วงน้ำหนักที่มีการดัดแปลงให้แสดงค่าน้ำหนักต่ำกว่าความเป็นจริง
         
โดยผลการตรวจสอบด้วยตุ้มน้ำหนักแบบมาตราหนัก 120 กิโลกรัม เครื่องชั่งแสดงค่าน้ำหนักแค่ 112 กิโลกรัม น้ำหนักขาดไป 8 กิโลกรัม จึงได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาในข้อหาแก้ไขหรือดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้เครื่องชั่งตวงวัดไม่เที่ยงตรง มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 75/1 ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ นายตรวจชั่งตวงวัดจึงได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ศรีวิไล เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2566 สายตรวจเฉพาะกิจฯ ได้มีการจับกุมลานรับซื้อยางพาราที่ใช้เครื่องชั่งที่มีการดัดแปลงในลักษณะเดียวกันนี้แล้ว 1 คดี ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
         
นายวัฒนศักย์กล่าวว่า กรมให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ตามนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้ดูแลการรับซื้อสินค้าเกษตร โดยในช่วงเดือน พ.ย.2566 กองชั่งตวงวัด ได้ตรวจสอบการรับซื้อสินค้าเกษตรใน 2 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่ 1.เครื่องชั่งรถยนต์ ตรวจสอบ 942 เครื่อง พบผิด 4 เครื่อง (เครื่องชำรุด 1 เครื่อง สิ้นอายุคำรับรอง 3 เครื่อง ซึ่งได้ดำเนินคดีแล้ว) และ 2.เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก จำนวน 878 เครื่อง พบถูกต้องทั้งหมด
         
สำหรับการจับกุมตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัดฯ ในช่วง 11 เดือนของปี 2566 (ม.ค.-พ.ย.) รวม 306 คดี แบ่งเป็น 1.ใช้เครื่องชั่งที่ไม่มีคำรับรอง สิ้นอายุคำรับรอง 213 คดี 2.เครื่องชั่งไม่เที่ยงตรง 25 คดี 3.เครื่องชั่งเสื่อมสภาพ 10 คดี 4.โกงเครื่องชั่ง 6 คดี 5.บรรจุปริมาณไม่ครบตามที่แสดง 37 คดี 6.ไม่แสดงปริมาณบนสินค้าหีบห่อ 1 ราย และ 7.ความผิดอื่น ๆ 14 คดี โดยหากประชาชนหรือเกษตรกรพบเห็นการโกงเครื่องชั่งตวงวัด หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทางสายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือแอพลิเคชั่น LINE @MR.DIT

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง