​“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างข้าว งวดที่ 7 ชดเชย 4 ชนิด “ข้าวเปลือกเจ้า” รับสูงสุด

img

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 7 จ่ายชดเชย 4 ชนิด ยกเว้นข้าวเปลือกเหนียวที่ราคาทะลุเป้าหมาย เผยข้าวเปลือกเจ้ารับสูงสุด ตามด้วยข้าวเปลือกหอมมะลิ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 25 พ.ย.2565 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 7 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และระบุวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 19-25 พ.ย.2565 โดยมีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเจ้า ส่วนข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าเป้าหมาย
         
สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง สำหรับงวดที่ 7 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 14,110.47 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 889.53 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 13,514.75 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 485.25 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 10,590.24 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 409.76 บาท และข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,385.73 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 614.27 บาท ส่วนข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,108.99 บาทต่อตัน ไม่ต้องชดเชย
         


โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 7 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 12,453.42 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 7,764 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี 10,244 บาท และข้าวเปลือกเจ้า 18,428.10 บาท  

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 4 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 
         
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง