​กรมพัฒน์ฯ ชวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ สมัครอบรม นำ AI เพิ่มโอกาสทำธุรกิจ

img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย AI” หวังช่วยเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจบริการโลจิสติกส์ นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อเพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ชวนผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 ส.ค.65  
         
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์” หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย AI ในวันพุธที่ 31 ส.ค.2565 ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ มาร่วมบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย Digital transform สำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ แนวคิดและตัวอย่างการเพิ่มกำไร เพิ่มยอดขาย และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจด้วย AI แนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ เช่น การเขียนแผนธุรกิจโดยใช้ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย AI เป็นต้น
         


ทั้งนี้ ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีอัตราการแข่งขันที่สูง ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้มีความทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึง AI มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวางแผนและศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับองค์กร ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
         
“กรมฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมที่ www.dbd.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 ส.ค.2565 โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้และความเข้าใจ ในการพัฒนาองค์กรโดยนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ เพิ่มกำไรและยอดขาย อีกทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย”นายทศพลกล่าว
         
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.2565) มีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศจำนวน ทั้งสิ้น 32,782 ราย

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง