​“พาณิชย์”ลงนาม MOU สภาหอฯ เปิดทางผู้ส่งออกขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าได้ 2 หน่วยงาน

img

กรมการค้าต่างประเทศลงนาม MOU กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า 9 รายการได้ทั้ง 2 หน่วยงาน หวังช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการไทย ดีเดย์ใช้งานตั้งแต่ 15 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการจัดงาน "คต.ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าไทย…ก้าวสู่ Thailand 4.0" ว่า กรมฯ ได้ลงนามบันทึกความตกลง (MOU) กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า โดยกรมฯ และสภาหอการค้าฯ ได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Real Time ตั้งแต่กระบวนการขอใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (อ.2) การยื่นคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า (มส.13) และการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า (มส.24) ทำให้ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน สามารถที่จะขอออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าทุกชนิด ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 9 รายการ ได้ทั้ง 2 หน่วยงาน โดยสามารถเริ่มขอรับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.2562 เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย แป้งมันสำปะหลัง และปุยนุ่น ส่วนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ ข้าวฟ่าง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และปลาป่น ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ อีกทั้งสอดรับกับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

“เดิมที มีสินค้าจำนวน 10 รายการ ที่ต้องมีใบรับรองมาตรฐานก่อนส่งออก โดยรายการที่ไม่มีการมาขอใบรับรองมาตรฐานแล้ว ก็คือ ไม้สัก ที่เหลืออีก 9 รายการยังคงมีการขอใบรับรองมาตรฐานก่อนส่งออกอยู่ ซึ่งความร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่กรมฯ ยึดหลักความต้องการของภาคเอกชน การอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชน และปรับตัวเองจากการเป็นหน่วยงานกำกับดูแลมาเป็นหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้การส่งออกสินค้าทั้ง 9 รายการดังกล่าวขยายตัวดีขึ้นได้”นายอดุลย์กล่าว

สำหรับมูลค่าการส่งออกสินค้ามาตรฐานในปี 2561 มีมูลค่าส่งออก 145,978 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.44% โดยสินค้ามาตรฐานสำคัญที่มีมูลค่าส่งออกสูงที่สุด คือ แป้งมันสำปะหลัง มีมูลค่า 59,644 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.40% รองลงมา คือ ข้าวหอมมะลิไทย มีมูลค่า 51,269 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.20%

***ติดตามข่าวสารพาณิชย์แบบฉับไว ส่งตรงถึงมือถือได้ที่ http://line.me/ti/p/%40uld0329i
***ติดตามข่าวสารพาณิชย์ ผ่านทวิตเตอร์ https://twitter.com/CNAOnlineTwit  
 

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง