​“ภูมิธรรม”สั่งสายตรวจเฉพาะกิจ ตรวจเข้ม “ลานเท-โรงสกัด” ดูแลเกษตรกรขายปาล์ม

img

“ภูมิธรรม” เผยสายตรวจเฉพาะกิจลงพื้นที่ ตรวจสอบการรับซื้อปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรแล้ว 174 ราย เป็นลานเท 133 ราย โรงสกัดน้ำมันปาล์ม 41 ราย พบทุกรายให้ความร่วมมือรับซื้อในราคาที่กำหนด สั่งตรวจสอบต่อเนื่อง พร้อมกำชับให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจน หากพบผิดดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาด ส่วนเกษตรกร หากไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้แจ้ง 1569 หรือพาณิชย์จังหวัดทันที

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ กรมการค้าภายใน จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ และตัวแทนเกษตรกร ติดตามกำกับดูแลการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันของผู้ประกอบการโรงสกัดน้ำมันปาล์ม และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิตและเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทย
         
ทั้งนี้ ล่าสุดได้รับรายงานว่าสายตรวจดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันไปแล้วกว่า 174 ราย เป็นผู้ประการลานรับซื้อ (ลานเท) จำนวน 133 ราย และผู้ประกอบการโรงสกัดน้ำมันปาล์ม จำนวน 41 ราย โดยทุกรายให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายและรับซื้อผลปาล์มน้ำมันในราคาตามมติที่ ๆ ประชุมกำหนดไว้
         


อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้กำชับให้ผู้ประกอบการโรงสกัดน้ำมันปาล์มและลานเทปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนและเปิดเผย หากพบการกระทำความผิด จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่แสดงราคารับซื้อ หรือแสดงไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีกดราคารับซื้อต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
         
สำหรับเกษตรกรชาวสวนปาล์ม หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเกษตร รวมทั้งทราบเบาะแสการเอาเปรียบเกษตรกร สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดประเทศ
         
ก่อนหน้านี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งกระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดูแลราคาปาล์มน้ำมันให้กับเกษตรกรและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และกำชับฝ่ายความมั่นคงยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มเถื่อนมายังประเทศไทย


 

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง