​เผยโฉมเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ 15 ราย ได้รางวัล “เพชรพาณิชย์ 2565”

img

เผยโฉมเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้าราชการ จำนวน 15 ราย ที่ได้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2565” ในฐานะที่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์ เตรียมรับรางวัลจาก “จุรินทร์” เนื่องในโอกาสกระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 102 ปี วันที่ 22 ส.ค.นี้
         
ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นประธานมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2565” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 102 ปี ในวันที่ 22 ส.ค.2565 ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 กระทรวงพาณิชย์ ให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลจำนวน 15 ราย โดยแบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการ 5 ราย สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ราย สาขาข้าราชการ 6 ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้าและการพาณิชย์ รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และเพื่อให้เป็นแบบอย่างของบุคคลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ การค้า การพาณิชย์ ทั้งในระดับองค์กร สังคมส่วนรวม และระดับประเทศ โดยการมอบรางวัลในปีนี้ถือเป็นปีที่ 13 นับตั้งแต่การมอบรางวัลครั้งแรก ในปี 2553
         
สำหรับภาคเอกชนที่ได้รับรางวัลสาขาผู้ประกอบการ 5 ราย ดังนี้ ด้านสินค้าเกษตร ได้แก่ นายจิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิพพาน อินเตอร์คร็อพ จำกัด ด้านสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ดร.สุรพงษ์ เป้ากลาง ประธานกรรมการบริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ด้านธุรกิจบริการ ได้แก่ นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ประเทศไทย ด้านผู้สร้างนวัตกรรม ได้แก่ นางพลอยฉัตรชนก วิริยาทรพันธุ์ ผู้บริหารสูงสุด บริษัท ต้อม คาซาวา จำกัด ด้านผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้แก่ น.ส.รตินันท์ ซิ้มสกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อาร์.ซี. มารีนไทย จำกัด
         


สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้ได้รับรางวัล 4 ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และประธานศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน นายสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ์ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2563

สาขาข้าราชการ มีผู้ได้รับรางวัล 5 ราย แยกเป็นส่วนกลาง 3 ราย ได้แก่ นางพรพรรณ นิลศตวรรษธำรง ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า น.ส.พริ้วแพร ชุมรุม ผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส่วนภูมิภาค 2 ราย ได้แก่ นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และส่วนต่างประเทศ 1 ราย ได้แก่ นายปณต บุณยะโหตระ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง