​“สินิตย์”กระตุ้นผู้ประกอบการไทย ก้าวสู่การค้าดิจิทัล รับเทรนด์ใหม่หลังโควิด-19

img

“สินิตย์”กระตุ้นผู้ประกอบการไทย ก้าวสู่ยุคการค้าดิจิทัล ชี้แนวโน้มจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังโควิด-19 ล่าสุดมีหลายประเทศสนใจร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลกับไทย และยังมีการจัดทำความตกลงการค้าเสรีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งกรอบ RCEP และอาเซียน จึงต้องรู้เท่าทัน และเตรียมพร้อมใช้ประโยชน์ 
         
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ดิจิทัลเทรด: การค้ายุคใหม่ ไทย-สิงคโปร์” เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการค้าในยุคหลังโควิด-19 ซึ่งแนวโน้มจะมุ่งสู่การค้าแบบดิจิทัลมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมพร้อมและรับทราบถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลของไทย และทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         
“กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โลกการค้าดิจิทัล ด้วยการผลักดันการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการประชาชนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การจดทะเบียนธุรกิจ การให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าออนไลน์ และเสริมสร้างทักษะการค้ายุคใหม่ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ไทยไม่ตกขบวนในการเข้าสู่ยุคการค้าดิจิทัลร่วมกับอาเซียนและประชาคมโลก”นายสินิตย์กล่าว


         


นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันหลายประเทศที่แสดงความสนใจจะร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกับไทย โดยเฉพาะสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และมีการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership Agreement - DEPA)) ซึ่งเป็นความตกลงทางการค้าในรูปแบบใหม่กับหลายประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ทั้งนี้ การค้าออนไลน์หรือการค้าดิจิทัลที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 โดยหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการจัดทำความตกลงการค้าเสรีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ความตกลง RCEP ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับล่าสุดของไทย ขณะที่อาเซียนได้มีการจัดทำความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ โดยมีแผนจะจัดทำกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลร่วมกันในอาเซียน
         
“ขณะนี้ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างเต็มที่ โดยมีการจัดทำแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศของไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและจะเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการค้าของประเทศต่าง ๆ ในอนาคต จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้ประกอบการจะต้องก้าวทันนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการค้าดิจิทัลอย่างยั่งยืน”นางอรมนกล่าว

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง