ชาวสวนปาล์มรอรับเงิน! “พาณิชย์”คลอดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประกันรายได้ปาล์มน้ำมันแล้ว

img

“พาณิชย์”คลอดหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน กำหนดเงื่อนไข เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียน ปลูกปาล์มอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้สิทธิ์ 25 ไร่ กำหนดให้ไร่ละ 2,906 กิโล ราคาประกันที่ 4 บาท จ่ายเงินงวดแรก 1 ต.ค.นี้ งวดต่อไปวันที่ 1 หรือ 16
         
ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2562-63 ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่ำตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแล้ว
         
ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมโครงการ ได้กำหนดให้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการได้ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามพื้นที่ๆ ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ และต้องเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยราคาเป้าหมายผลปาล์มทะลาย ที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18%
         
สำหรับการคิดเฉลี่ยต่อไร่ เพื่อพิจารณาการชดเชยส่วนต่าง ได้ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีทั้งประเทศของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี หรือ 36 เดือน โดยใช้ผลผลิตช่วงเดือนก.ย.2559-ส.ค.2562 เฉลี่ยทั้งประเทศเท่ากับ 2,906 กก.ต่อไร่ต่อปี เพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ในการคำนวณเงินชดเชยส่วนต่างที่จ่ายให้แก่เกษตรกร ส่วนราคาตลาดอ้างอิง คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และแจ้งราคาตลาดอ้างอิงให้กับ ธ.ก.ส. ในช่วง 3 วันทำการก่อนวันครบกำหนดจ่ายเงิน เพื่อให้ ธ.ก.ส. นำไปใช้ในการคำนวณเงินชดเชยส่วนต่างและโอนเงินให้แก่เกษตรกรต่อไป
         
ส่วนระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกร กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน เริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 1 ต.ค.2562 และงวดต่อไป จะจ่ายวันที่ 1 หรือวันที่ 16

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อไปให้ ธ.ก.ส. จากนั้น ธ.ก.ส. จะเป็นผู้จ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง โดยคาดว่าจะจ่ายประมาณ 8 งวด จากเงื่อนไขที่จะต้องจ่ายระยะห่างงวดละประมาณ 45 วัน และก่อนที่ ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกร คณะอนุกรรมการฯ จะจัดส่งราคาส่วนต่างที่จะต้องจ่ายให้กับเกษตรกร ไปให้ ธ.ก.ส. ในแต่ละงวดก่อน ทำให้เงินที่จะจ่ายเข้าบัญชีเกษตรกรแต่ละงวดจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น หักด้วยราคาประกันที่ 4 บาท
 
>>>ติดตามข่าวสารพาณิชย์แบบฉับไว ส่งตรงถึงมือถือได้ที่ http://line.me/ti/p/%40uld0329i
>>>ติดตามข่าวสารพาณิชย์ ผ่านทวิตเตอร์ https://twitter.com/CNAOnlineTwit  
 

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง