"พาณิชย์"เปิดประมูลข้าวล็อตสุดท้ายไม่ใช่คนบริโภคและไม่ใช่คนและสัตว์บริโภครวม 2.673 แสนตัน

img

กรมการค้าต่างประเทศเปิดประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมล็อตสุดท้ายของปี 61 ปริมาณรวม 2.673 แสนตัน แยกเป็นข้าวไม่ใช่คนบริโภค 2.45 แสนตัน และข้าวไม่ใช่คนและสัตว์บริโภค 2.23 หมื่นตัน เปิดให้ตรวจสอบสภาพข้าว 20-24 ส.ค.นี้ และให้ยื่นซองคุณสมบัติ 27 ส.ค. ก่อนเปิดยื่นซองราคา 29 และ 30 ส.ค. โดยจะเปิดซองในวันเดียวกัน คาดขายหมดได้เงินคืนรัฐไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้าน
         
นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะรองประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ เปิดเผยว่า คณะทำงานฯ ได้ออกประกาศ (TOR) เพื่อประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ปริมาณ 2.45 แสนตัน และเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ปริมาณ 2.23 หมื่นตัน รวมทั้ง 2 กลุ่มปริมาณ 2.673 แสนตัน ตามแผนการระบายที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบ โดยจะใช้เงื่อนไขการประมูลเช่นเดียวกันกับการประมูลข้าวครั้งที่ผ่านมา และหากปรากฏภายหลังว่าผู้เสนอซื้อรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนดจะถือว่าผู้เสนอซื้อรายนั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น และไม่สามารถยื่นเสนอซื้อข้าวในสต็อกของรัฐได้
         
สำหรับข้าวที่ไม่ใช่การบริโภคของคน 2.45 แสนตัน มาจาก 18 คลัง ใน 8 จังหวัด เป็นคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) จำนวน 8 คลัง ปริมาณ 1.20 แสนตัน และเป็นคลังขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จำนวน 10 คลัง ปริมาณ 1.25 แสนตัน ประกอบด้วยข้าว 6 ชนิด ได้แก่ ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนปทุมธานี และปลายข้าว A1 เลิศ โดยผู้เสนอซื้อ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มิใช่เพื่อการบริโภคของคน และจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้า วันที่ 20-24 ส.ค.2561 จากนั้นให้ยื่นซองคุณสมบัติวันที่ 27 ส.ค.2561 เวลา และวันที่ 29 ส.ค.2561 ยื่นซองเสนอซื้อ และจะเปิดซองในวันเดียวกัน
         
ส่วนข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ 2.23 หมื่นตัน มาจาก 20 คลัง ใน 13 จังหวัด เป็นคลังของ อคส. จำนวน 13 คลัง ปริมาณ 1.59 หมื่นตัน และเป็นคลังของ อ.ต.ก. จำนวน 7 คลัง ปริมาณ 0.64 หมื่นตัน ประกอบด้วยข้าว 10 ชนิด ได้แก่ ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าว A1 เลิศ และปลายข้าว A1 โดยคุณสมบัติผู้เสนอซื้อ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มิใช่เพื่อการบริโภคของคนและสัตว์ และจะเปิดให้ดูสภาพข้าววันที่ 20-24 ส.ค.2561 ยื่นซองคุณสมบัติ 27 ส.ค.2561 และยื่นซองเสนอซื้อ 30 ส.ค.2561 และจะเปิดซองในวันเดียวกัน
         
นางมนัสนิตย์กล่าวว่า กรมฯ มั่นใจว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูล เพราะเป็นข้าวสต๊อกรัฐบาลล็อตสุดท้ายที่นำมาออกประมูล และหากการประมูลข้าวทั้ง 2 กลุ่ม สามารถระบายได้หมด คาดว่าจะได้เงินจากการขายข้าวประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยคำนวณจากราคาขายข้าวเฉลี่ยกลุ่ม 2 รอบที่ผ่านมาที่สามารถขายได้ 5,500 บาทต่อตัน และข้าวกลุ่ม 3 เฉลี่ยขายได้ 3,449 บาทต่อตัน และราคาน่าจะยึดตรงนี้เป็นฐาน แต่ถ้ามีการเสนอราคาต่ำ ก็จะพิจารณาว่าจะขายหรือไม่ โดยดูจากหลายเหตุผลประกอบ เช่น ค่าฝากเก็บ หรือถ้าเก็บข้าวไว้อีกจะเสื่อมสภาพลงอีก เป็นต้น
         
สำหรับข้าวสต๊อกรัฐบาลที่มีการนำออกประมูลขาย จากรายงานของ อคส. และ อ.ต.ก. ณ วันที่ 16 ส.ค.2561 มีการทำสัญญาแล้ว 14.15 ล้านตัน รับมอบข้าวแล้ว 12.14 ล้านตัน ยังไม่มารับมอบ 1.46 ล้านตัน เป็นส่วนของ อคส. ที่ยังไม่มารับมอบ 1.15 ล้านตัน และอ.ต.ก. 3.04 แสนตัน ซึ่งข้าวที่ยังไม่มารับมอบ เนื่องจากติดปัญหาด้านคุณภาพ และผู้ซื้อไม่มาจ่ายเงิน ซึ่งทางคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวได้มอบหมายให้ อคส. และ อ.ต.ก. เร่งรัดผู้ซื้อให้มารับมอบข้าวตามสัญญาแล้ว
         
***ติดตามข่าวสารพาณิชย์แบบฉับไว ส่งตรงถึงมือถือได้ที่ http://line.me/ti/p/%40uld0329i
***ติดตามข่าวสารพาณิชย์ ผ่านทวิตเตอร์ https://twitter.com/CNAOnlineTwit   

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง