​กรมพัฒน์ฯ รับ 2 รางวัลดิจิทัลจากนายกรัฐมนตรี งาน Digital Government Awards 2022

img

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2565 ที่ผ่านมา นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 : DG Awards 2022 จากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
         
นายทศพลกล่าวว่า รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำการเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำที่มีการพัฒนาและบริหารงานที่สะท้อนถึงผลสำเร็จในการขับเคลื่อนการให้บริการของกรมฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ และสอดรับกับวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม”
         


นอกจากนี้ ยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์เข้ากับการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชน
         
"กรมฯ ขอให้คำมั่นว่าจะสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการแก่ภาคธุรกิจและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัลและพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวมต่อไป"นายทศพลกล่าว

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง