กรมการค้าต่างประเทศ-EXIM Bank จับมือดันผู้ประกอบการไทย ขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก

img

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และดร. รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย ที่สำนักงานใหญ่ EXIM Bankโดยการลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ทั้งการแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีองค์ความรู้ มีศักยภาพทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงสามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้มากขึ้น

สำหรับแผนงานการดำเนินงานร่วมกัน ได้แก่ การสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ Executive Program Top X และการจัดทำโครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP Network) และโครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house) รุ่นที่ 5 โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าจาก EXIM Bank

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง