​กรมพัฒน์ฯ คว้ารางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ

img

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับมอบ “รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563” สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากผลงาน “หนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File)” จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นการรับรางวัลเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน โดยตั้งแต่ปี 2556-2562 ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ มาถึงปี 2563 ได้พัฒนาก้าวขึ้นไปอีกขั้น คว้ารางวัลดีเด่นมาครอง
         
สำหรับ “รางวัลเลิศรัฐ” เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ ที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ 1.รางวัลบริการภาครัฐ 2.รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และ 3.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น
         
ส่วนหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) ที่ได้รับรางวัล เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การทำธุรกรรมของผู้ประกอบการในปัจจุบัน โดยได้นำเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure : PKI) มาใช้ในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ซึ่งเป็นรูปแบบการระบุตัวตนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยบนหนังสือรับรอง แทนการลงชื่อรับรองในเอกสารฉบับจริง โดยสามารถใช้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ด้วย 7 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้1.ผู้ใช้บริการกรอกแบบคำขอผ่านเว็บไซต์กรมฯ 2.เลือกบริการและช่องทางการรับบริการ 3.ชำระค่าธรรมเนียม ผ่าน ATM / Internet Banking / Counter 4.นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน 5.นายทะเบียนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร และใบเสร็จรับเงิน 6.ระบบสร้างไฟล์เอกสารและจัดส่งพาสเวิร์ด เพื่อใช้เป็นรหัสเปิดไฟล์หนังสือรับรองทางอีเมล์ 7.ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (หนังสือรับรอง) จากระบบ ได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง และสามารถนำไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วไปใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปสามารถดำเนินการได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
         
นายวุฒิไกร ระบุว่า การได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่นในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมฯ เป็นอย่างมาก แสดงถึงความเป็นที่หนึ่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมมาอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ แต่สิ่งที่อยู่เหนือการได้รับรางวัล คือ ความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด
         
พร้อมกันนี้ ได้ยืนยันว่า จะไม่หยุดเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาการให้บริการเพียงเท่านี้ แต่จะคิดค้นและค้นหานวัตกรรมการบริการใหม่ๆ มาให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงต้องเดินหน้าและก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เอสเอ็มอีไทยและระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
         
ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน (15 ส.ค.2561-13 ก.ย.2563) มีผู้ขอรับบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) แล้วจำนวนทั้งสิ้น 495,323 ราย

ชมภาพเพิ่มเติม
 

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง