​DITP คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 63

img

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) รับมอบ "รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563" สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น จากโครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T-Mark) จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่อิมแพค เมืองทองธานี

สำหรับ “รางวัลเลิศรัฐ” เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ ที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ 1.รางวัลบริการภาครัฐ 2.รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และ 3.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่นส่วนโครงการ T-Mark เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทย โดยการพัฒนาตราสัญลักษณ์ที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการไทย ที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพและครอบคลุมประเด็นการค้าที่สำคัญ ได้แก่ การใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand trust mark ซึ่งได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ก่อให้เกิดมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมในภาพรวมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ

ทั้งนี้ นายสมเด็จ ย้ำว่า รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กรมฯ มุ่งมั่นพัฒนาการบริการประชาชน และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลในตลาดโลกต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติม


 

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง