“จุรินทร์”มอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิ ปี 2562/63

img

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2562/63 ครั้งที่ 38 การประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563 และการประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่ได้เครื่องหมายรับรองรูปพนมมือ ที่กระทรวงพาณิชย์

โดยผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประเภทเกษตรกรรายบุคคล ได้แก่ 1.รางวัลชนะเลิศ นางประหยัดพร แก้วนอนิน จ.สกลนคร 2.รองชนะเลิศอันดับ 1.นายฐาปกรณ์ เปดี จ.หนองบัวลำภู 3.รองชนะเลิศอันดับ 2 นางพรทิพย์ แสนเมืองแก้ว จ.ร้อยเอ็ด และผู้ชนะประเภทสถาบันเกษตรกร ได้แก่ 1.รางวัลชนะเลิศ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเชียงเพ็ง จ.อุดรธานี 2.รองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาจาน จ.ยโสธร 3.รองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองผือ จ.กาฬสินธุ์
         
ส่วนผู้ชนะการประกวดตราคุณภาพดีเด่น ได้แก่ ข้าวพื้นแข็ง ชนะเลิศ ตรา ต้มยำกุ้ง จ.อ่างทอง รองชนะเลิศ ตรา แคนทองคำ จ.นครปฐม , ข้าวหอมมะลิ ชนะเลิศ ตรา นกหาคู่ จ.ยโสธร รองชนะเลิศอันดับ 1 ตรา A-Rice จ.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศอันดับ 2 ตราชบาทิพย์ จ.สระบุรี , ข้าวหอมไทย ชนะเลิศ ตราบัวทอง จ.เชียงราย รองชนะเลิศอันดับ 1 ตราพุทธรักษา จ.สิงห์บุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 ตราปิ่นมุก จ.เชียงราย , ข้าวสารเหนียวเมล็ดยาวพิเศษภาคเหนือ ชนะเลิศ ตราระฆังทอง จ.เชียงราย รองชนะเลิศ ตราไหสี่หู จ.สิงห์บุรี และข้าวสารเหนียวเมล็ดยาวพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนะเลิศ ตรานกนางนวล จ.มุกดาหาร รองชนะเลิศ ตรานกคาบรวงข้าว จ.มุกดาหาร 

ชมภาพเพิ่มเติม ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง